Kuba zawarł znajomość z Sebastian Klepek

Kuba zawarł znajomość z Grzegorz Grychtoł

Kuba zawarł znajomość z Eugeniusz Stanicki

Kuba zawarł znajomość z Jakub Małaszczuk